Arbeidsconflict… of toch echt ziek?

2 juli 2019
Het komt helaas regelmatig voor dat een werknemer zich ziek meldt, terwijl er eigenlijk sprake is van een arbeidsconflict. Hoe kun je hier als ondernemer het beste mee omgaan? Ga in gesprek met de medewerker en schakel waar nodig een bedrijfsarts in. Lees meer tips in dit artikel.

Rol van de bedrijfsarts
Is er sprake van een conflict binnen de organisatie, dan is het belangrijk om zo snel mogelijk met de betreffende medewerker om tafel te gaan. Blijft de medewerker vasthouden aan zijn ziekmelding, dan is het belangrijk om zo snel mogelijk een bedrijfsarts in te schakelen. Alleen de bedrijfsarts kan en mag bepalen of de werknemer arbeidsongeschikt is om medische redenen, of niet. Na het gesprek met de bedrijfsarts zijn er twee situaties mogelijk.

1. Geen ziekte, wel conflict
De bedrijfsarts gaat een gesprek aan met de werknemer en de werkgever en brengt op basis hiervan een advies uit. In dit advies wordt opgenomen dat de werknemer niet arbeidsongeschikt is als gevolg van ziekte en adviseert werknemer en werkgever met elkaar in gesprek te gaan om het conflict op te lossen. Hierbij kan eventueel nog een expert ingeschakeld worden, zoals een bedrijfsmaatschappelijk werker of een mediator.

2. Wel ziekte en ook conflict
Is er wel sprake van ziekte? Dan adviseert de bedrijfsarts hierover volgens de geldende regels, met als doel een snel herstel. Over het conflict handelt de bedrijfsarts zoals besproken onder punt 1. Bij medische klachten is het aan te raden om een of twee weken te wachten met het gesprek tussen de werkgever en werknemer.

Voorkomen is beter!
Het is in het geval van een conflict altijd beter om een ziekmelding te voorkomen. Laat een conflict daarom niet escaleren, maar ga snel met elkaar om tafel om dit te bespreken. Je kunt in deze fase proberen er samen uit te komen, maar je kunt ook vroegtijdig professioneel bemiddeling inschakelen. Weet dat een arbeidsconflict alleen, uitgesloten is van de dekking van een ziekteverzuimverzekering. Er is immers geen sprake van uitval door ziekte. Meer weten? Neem contact op met de afdeling inkomensverzekeringen via (033) 247 49 65.

Auteur: Frank Diele

Wilt u een medewerker ziek of hersteld melden?

Direct naar verzuimsignaal