Laat uw feestdagen goed verlopen!

7 december 2018
Iedereen weet dat je niet met te veel alcohol achter het stuur mag kruipen. Helaas gebeurt dit echter toch te vaak en geeft dit vervelende situaties. Schade na een ongeval waarbij alcohol in het spel was, wordt door veel verzekeraars verhaald op degene die heeft gedronken.

Restalcohol
Ook restalcohol speelt hierin een rol. Restalcohol is de term voor de hoeveelheid alcohol die nog bij iemand kan worden gemeten nadat een persoon een aanzienlijke tijd niet heeft gedronken, bijvoorbeeld na een nacht slapen. De persoon die alcohol heeft genuttigd, is zich hier vaak niet van bewust.

Hoe zit dit met de WA-verzekering van een motorvoertuig?
De WA-verzekering van het motorvoertuig zal de schade altijd vergoeden die je bij iemand anders veroorzaakt. Zelfs als je alcohol hebt gedronken, dient de verzekeraar die te vergoeden, want dat is een wettelijke verplichting. Veel verzekeraars hebben alleen een uitsluiting opgenomen voor schade die is veroorzaakt door rijden onder invloed. Heeft u een schade veroorzaakt omdat u alcohol heeft gedronken? De verzekeraar zal de schade aan de tegenpartij vergoeden, maar zal daarna wel de kosten (de vergoeding aan de tegenpartij) op u verhalen.

Alcoholgebruik en schade aan eigen motorvoertuig?
De WA-verzekering zal de schade vergoeden die u bij een ander heeft veroorzaakt. Als u naast de WA-verzekering ook een beperkt-casco- of een casco-verzekering heeft afgesloten, bent u ook verzekerd voor schade aan het eigen voertuig. Als die schade echter is veroorzaakt doordat u te veel heeft gedronken, zal de verzekeraar de schade aan het eigen voertuig niet vergoeden. U zult dan zelf moeten opdraaien voor de kosten, en dat kan om veel geld gaan.

Welke consequenties heeft het nog meer?
Rijden onder invloed kan er ook toe leiden dat een verzekeraar de autoverzekering beëindigt. In dat geval is het belangrijk om zo snel mogelijk een nieuwe verzekering af te sluiten. Dit in verband met de verzekeringsplicht. U dient er wel rekening mee te houden dat dit niet gemakkelijk zal gaan. Er wordt namelijk een registratie van gedaan in een centraal systeem dat voor alle verzekeraars toegankelijk is. Het kan zijn dat een verzekeraar u niet wil accepteren of dat ze u wel willen accepteren, maar dan tegen verzwaarde voorwaarden en tegen een premie die veel hoger uitkomt dan er eerder bij de andere verzekeraar in rekening werd gebracht. Het rijden onder invloed kan dan ook meer invloed hebben dan in eerste instantie gedacht.

Wat zegt de rijksoverheid over het toegestane alcoholpromillage?
Het gebruik van alcohol vermindert uw rijvaardigheid, waardoor u sneller een verkeersongeval kunt veroorzaken. U mag daarom niet rijden met meer dan 0,5 promille alcohol (dat komt overeen met ongeveer twee glazen) in uw bloed.

Toegestaan alcoholpromillage ervaren bestuurder
U mag niet rijden met meer dan 0,5 promille alcohol in uw bloed. Heeft u bij een aanhouding een alcoholpromillage van meer dan 0,8 promille? Dan kan het CBR u een educatieve maatregel opleggen.

Toegestaan alcoholpromillage beginnend bestuurder
Als u voor het eerst uw rijbewijs haalt, bent u een beginnend bestuurder en gelden er strengere regels. Dan mag u niet rijden met meer dan 0,2 promille alcohol in uw bloed. Heeft u bij een aanhouding een alcoholpromillage van meer dan 0,5 promille? Dan kan het CBR u een educatieve maatregel opleggen.

Controle alcoholgebruik via ademtest of blaastest
Een ademtest of blaastest laat zien of u meer heeft gedronken dan toegestaan. De politie doet deze test. De uitslag bepaalt of u mee moet naar het politiebureau voor een bloedonderzoek. Met speciale apparatuur meet de politie dan hoeveel alcohol u precies heeft gedronken.

Boete of straf voor rijden onder invloed van alcohol
Het Openbaar Ministerie kan u een boete en/of gevangenisstraf geven als u rijdt onder invloed van alcohol. Daarnaast meldt de politie u aan bij het CBR voor het opleggen van een bestuursrechtelijke maatregel. U raakt uw rijbewijs kwijt bij twee veroordelingen binnen vijf jaar voor het rijden onder invloed van alcohol. Bij de tweede veroordeling moet u dan een alcoholpromillage van minimaal 1,3 promille hebben.

Bron: rijksoverheid

Raymond Puntman
Relatiebeheerder CUMELA Verzekeringen
rpuntman@cumela.nl

Auteur: Lajos Bax

Wilt u een medewerker ziek of hersteld melden?

Direct naar verzuimsignaal