Ondeugdelijke installatie zonnepanelen: brandgevaar!

2 juli 2019
Steeds meer ondernemers kiezen voor zonnepanelen op hun bedrijfspand. Een goede ontwikkeling qua energiekosten en duurzaamheid. Helaas ontstaan er nog regelmatig branden door foutieve installaties. Verzekeraars worden hierdoor steeds kritischer. Wij geven je graag brandveiligheidstips!

Zijn zonnepanelen brandgevaarlijk?
Als ze goed geïnstalleerd en gecontroleerd zijn niet! Begin dit jaar hebben we uitgebreid stilgestaan bij de brandgevaarlijkheid van zonnepanelen, maar ook in 2019 is weer een aantal branden ontstaan. Ondeugdelijk installatiewerk is volgens de experts de voornaamste oorzaak van brand met zonnepanelen. Ze worden soms te dicht op de houtconstructie of op brandbaar isolatiemateriaal geplaatst, waardoor ze oververhit raken. De belangrijkste kwetsbaarheden zijn oververhitting door defecte cellen in panelen, kabels en stekkers die slecht aangesloten zijn (kans op vlamboog) en oververhitting van de omvormer(s) door slechte installatie of onderhoud.

Standpunt van verzekeraars     
Verzekeraars worden steeds kritischer bij de acceptatie en verlenging van brandverzekeringen als er sprake is van zonnepanelen. Zeker als die geplaatst zijn op daken met brandbare isolatie. Dit is terug te zien in de premies voor brandverzekeringen, maar ook in de strenge eisen die verzekeraars stellen. Hieronder geven we een aantal tips voor brandveiligheid. Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met je verzekeringsadviseur of relatiebeheerder.

Tips voor brandveiligheid van zonnepanelen

  • Kies bij verbouwing of nieuwbouw voor onbrandbare dakisolatie.
  • Laat de constructie van het dak doorrekenen op draagkracht.
  • Goedkoop is vaak duurkoop. Kies voor een gecertificeerde en ervaren leverancier!
  • Kies voor de veiligste zonnepanelen met power optimizers of micro-omvormers.
  • Neem maatregelen zoals vlamboogdetectie of rook/brandmelding bij de omvormer(s).

Laat een onafhankelijk bedrijf een opleveringsinspectie uitvoeren en herhaal deze keuring periodiek (sowieso eens per drie jaar) om problemen te voorkomen en risico’s te verkleinen. Hiermee verhoog je de duurzaamheid en veiligheid van de zonnepanelen.

Auteur: Marcel Elferink

Wilt u een medewerker ziek of hersteld melden?

Direct naar verzuimsignaal