Preventietip! Laat elektrische installaties periodiek keuren

6 mei 2019
Ongeveer 25% van de bedrijfsbranden heeft een elektrische oorzaak. Nagenoeg alle brandverzekeraars hanteren daarom clausules, waarin een elektrakeuring verplicht gesteld wordt en waarmee je geen dekking hebt als er sprake is van brand door een gebrek in de elektrische installaties. Waarom dit is en wat de keuring inhoudt?

Foto bron: AREPA Inspexx, gevaarlijke situatie aangetroffen tijdens inspectie middels thermografie

Veel ondernemers onderschatten het risico van een slecht onderhouden elektrische installatie. Zolang het nog werkt, zien we met enige regelmaat dat er onvoldoende aandacht is voor periodiek onderhoud. Stof in de meterkast, oververhitting van kabels, overbelasting of beschadiging van kabels leiden tot onveilige situaties. Hierbij ligt het risico van een elektrische schok of brand op de loer.

Waarom keuren?
Er zijn geen argumenten om géén elektrakeuring uit te laten voeren. Ten eerste heb je als werkgever de plicht om te zorgen voor veilige werkomstandigheden. Daarnaast heb je een bepaalde aansprakelijkheid en gelden er eisen vanuit de Arbeidsomstandighedenwet, vanuit je verzekering (polisvoorwaarden), de lokale overheid (vergunning) of een certificatiesysteem (bijvoorbeeld VCA).

Wat houdt een keuring in?
Tijdens een elektrakeuring wordt er een visuele inspectie gedaan en worden er een aantal metingen verricht. Alle bevindingen worden vastgelegd in een rapportage. Soms wordt er een thermografisch onderzoek gedaan, waarbij de temperatuur in de groepenkast in beeld gebracht wordt met een thermische camera. Er zijn verschillende keuringsnormen in gebruik als het gaat om de elektra bij bedrijven. Vaak wordt een elektrakeuring voorgeschreven conform de NEN 3140 norm of volgens de nieuwe NTTA 8220 norm. Een elektrakeuring moet minimaal iedere vijf jaar plaatsvinden. Voor bedrijven met een relatief hoge belasting van de elektrische installatie is iedere drie jaar de regel.

Verzekeringsclausules
Steeds meer verzekeraars hanteren ‘harde’ garantieclausules, waarbij er geen dekking is als er sprake is van een brand die veroorzaakt is door een gebrek in de elektrische installaties óf als deze installaties niet aantoonbaar gecertificeerd zijn. Ook zijn er ‘zachte’ clausules waarbij er sprake is van een sterk verhoogd eigen risico in deze situaties. Het is belangrijk om je polis goed te controleren om te zien of je voldoet aan de gestelde eisen. Neem bij twijfel altijd contact op met je adviseur of verzekeraar.

Tips om de kans op brand te verminderen
- Laat de elektrische installatie periodiek keuren door een onafhankelijk inspectiebedrijf.
- Verhelp geconstateerde gebreken binnen de gestelde termijn.
- Vraag bij aanpassingen (bijvoorbeeld het aansluiten van zonnepanelen) altijd om een opleveringscertificaat.

Niet alleen de dekking op je verzekeringspolis is belangrijk, maar ook de veiligheid van je medewerkers en de continuïteit van je bedrijfsvoering. Laat daarom je elektra regelmatig keuren!  

Marcel Elferink
teamleider verzekeringsadviseurs

Auteur: Ilse Klaarenbeek

Wilt u een medewerker ziek of hersteld melden?

Direct naar verzuimsignaal