Rookbeleid: faciliteren of verbieden?

2 juli 2019
Waar rook is, is vuur. Rokende werknemers brengen een hoger risico op brand met zich mee. Verzekeraars hebben graag inzicht in dit soort risico-verhogende of verlagende factoren. Hebben jullie een helder rookbeleid? En hoe kun je het risico op brand zo klein mogelijk houden?
Wel of niet toestaan?
Roken helemaal verbieden heeft vaak een tegenstrijdig effect. Rokers gaan stiekem roken en gooien hun smeulende peuken in (kunststof) afvalbakken. Er ontstaan onveilige en ongecontroleerde situaties. Het is beter om duidelijk afspraken te maken waar wel en niet gerookt mag worden, en om op de toegestane plaatsen de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen. Een helder rookbeleid verlaagt de kans op brand. 
 
Brand door roken voorkomen
Het is aan te raden om een veilige rookplek in te richten. Dit kan binnen of buiten het bedrijfsgebouw zijn. Welke maatregelen je hier kunt nemen om brand te voorkomen? 
  • Binnen het gebouw: nagloeiende peuken of sigaretten kunnen brand veroorzaken. Vervang daarom in de ruimte waar gerookt mag worden de afvalbak door een vlamdovende afvalbak van metaal en maak gebruik van vlamdovende asbakken.
  • Buiten het gebouw: wijs op het buitenterrein een vaste plaats aan waar gerookt mag worden. Plaats hier bijvoorbeeld een geschikte rookpaal, asbaktegel of vlamdovende asbak met onbrandbaar materiaal, om rondslingerende peuken te voorkomen. Tip! Zorg ervoor dat de vaste rookplaats ver verwijderd is van kunststof afvalcontainers of brandbaar verpakkingsmateriaal.
Auteur: Raymond Puntman

Wilt u een medewerker ziek of hersteld melden?

Direct naar verzuimsignaal