Schade van de maand: een arbeidsongeschikte medewerker

12 augustus 2019
Raakt een medewerker arbeidsongeschikt door een ongeval? Dan heb je als ondernemer de plicht om hem of haar te laten re-integreren in het bedrijf. Daarbij moet je het loon maximaal twee jaar doorbetalen of aanvullen. Is er iemand anders aansprakelijk voor het ongeval? Dan kun je het netto doorbetaalde loon en de gemaakte re-integratiekosten verhalen op de aansprakelijke partij en zijn verzekeraar. Het maakt in dit geval niet uit of het ongeval onder werktijd of in privétijd plaatsgevonden heeft.

Werkt het in de praktijk?
In de praktijk lukt het regelmatig om schade als gevolg van ongevallen te verhalen. Een medewerker van één van onze klanten werd in haar gezicht gebeten door een hond. De kosten konden we verhalen op de aansprakelijkheidsverzekering van de eigenaar van de hond. Een andere medewerker viel in een gat, waarbij we de schade konden verhalen op degene die het gat gegraven (en niet goed afgezet) had. Ook toen een medewerker zijn hand openhaalde aan een duikplank in het zwembad, konden we de schade verhalen op de leverancier van de (gebrekkige) plank.

Andere ongevallen zijn minder makkelijk op te lossen. Een medewerker werd als vrijwilliger op de crossbaan aangereden door één van de deelnemende motorrijders en liep hiermee letsel op. We trachtten de schade te verhalen, maar de organisatie van het evenement verleent nauwelijks medewerking en onduidelijk is of zij verzekerd is. Gelukkig was er via de gemeente een ongevallenverzekering afgesloten en kon de schade van de medewerker zelf wel geregeld worden.

Medewerking andere partij
Of het lukt om een schade te verhalen als werkgever, hangt dus af van de medewerking van de andere partij en of er een verzekering afgesloten is voor de schade. Het wordt lastig als er verschillende verhalen zijn en het bewijs ontbreekt of onvoldoende aanwezig is. Daarnaast is het moeilijk om het verband tussen het ongeval en de arbeidsongeschiktheid hard te maken, zeker als er ook psychologische problemen meespelen. In dit soort gevallen kan het noodzakelijk zijn om gebruik te maken van de medische gegevens van de medewerker. Dit vraagt om toestemming en een goede uitleg en begeleiding, want je mag een medewerker hier niet toe dwingen.

Wij kunnen helpen!
Binnen CUMELA Verzekeringen hebben we alle kennis en kunde in huis om aansprakelijkheid vast te stellen en een schadeclaim goed te onderbouwen. De polisvoorwaarden van onze verzuimverzekering bieden de mogelijkheid om niet alleen eigen risico, maar ook de uitgekeerde bedragen te verhalen. Dit kan weer positieve gevolgen hebben voor de premie die je betaalt. Kortom, het is belangrijk dat je het aan ons doorgeeft als een medewerker arbeidsongeschikt geraakt is door een ongeval. Samen kunnen we beoordelen of de schade verhaalbaar is en zo ja, hoe we dit kunnen aanpakken. Bel gerust met onze afdeling inkomensverzekeringen via (033) 247 49 65 voor informatie of advies.

Auteur: Herman Arissen

Wilt u een medewerker ziek of hersteld melden?

Direct naar verzuimsignaal