Schade van de maand: een gaskast omvergereden

2 juli 2019
Een HAS-kast van Liander omver rijden tijdens het maaien van de bermen… het gebeurde een medewerker van een van onze leden. De schade was 6600 euro en het bedrijf werd hiervoor aansprakelijk gehouden. Wat kunnen we leren van deze schade?

Ontstaan van de schade
Tijdens het maaien van de bermen in opdracht van Strukton Rail heeft een medewerker van een van onze leden een HAS-kast van Liander omver gereden. Tijdens de visuele inspectie in het kader van de Flora- en Faunawet werd de kast niet gevonden. Hij was slecht zichtbaar in de hoge begroeiing, was enkel gemarkeerd met twee paaltjes en er was geen aanrijdbeveiliging aangebracht. De schade bedroeg 6600 euro… en het cumelabedrijf werd aansprakelijk gehouden voor de ontstane schade.

Ruim 18.000 gaskasten
De kans om schade te veroorzaken aan bovengrondse netonderdelen in de berm is sterk aanwezig. Liander heeft aangegeven dat er in haar verzorgingsgebied ruim 90.000 van dergelijke objecten staan, waarvan 18.000 gaskasten. Door de onoverzichtelijkheid van het te maaien terrein zijn deze objecten vaak moeilijk zichtbaar, maar ze kunnen wel visueel opgezocht worden. Dit werd ook verwacht van dit professionele maaibedrijf, zeker omdat ze hier al jaren maaiden.

Geen eigen schuld van netbeheerder
Van tevoren waren er bomen vervangen op het terrein, wat leidde tot een ander maaipad. Nadere inspectie was nodig, maar dit is niet gebeurd. Vanuit de opdracht was het bedrijf verantwoordelijk voor dit risico. Weliswaar heeft de netbeheerder een wettelijke verplichting om de gasinstallatie te beschermen tegen invloeden van buitenaf, maar dat verplicht ze niet om de objecten in de berm te voorzien van een stenen stoepje of aanrijdbeveiliging… hoe goed en verstandig dit ook zou zijn. Om die reden kon er geen sprake zijn van eigen schuld van de netbeheerder. 

Lastig te voorkomen
Schades bij maaiwerkzaamheden blijken in de praktijk moeilijk te voorkomen. De kosten van onderzoek zijn in bestekken opgenomen in de maaiprijs en worden feitelijk niet vergoed. De marges zijn al niet groot. Gemeenten verstrekken meestal geen informatie over de aanwezigheid van obstakels en ondernemers en werknemers moeten zelf ervaring opdoen, terwijl het werk telkens gegund wordt aan anderen. Er wordt daarnaast steeds minder (vaak) gemaaid, waardoor objecten minder zichtbaar zijn.

Wat kun je wel doen?
Om schade te voorkomen, is het belangrijk om het maaiwerk zoveel mogelijk te behouden. Zet er een vaste medewerker op en sla relevante informatie op, bijvoorbeeld in een van de beschikbare apps. Ga in gesprek met de opdrachtgever hoe jullie schade kunnen voorkomen en wie de schade draagt als dit onverhoopt toch gebeurt. Maak daarbij zoveel mogelijk gebruik van de mogelijkheden die de bestekken en met name de RAW-systematiek daarvoor biedt.

Wat als je maait op eigen terreinen?
Op het perceel of terrein van de opdrachtgever ligt dit anders, daar heeft de opdrachtgever een informatieplicht. Hij is vaak op de hoogte van de aanwezige obstakels en moet je hierover informeren. De informatieplicht kan versterkt worden door de toepassing van de (cumela)voorwaarden, waarmee het zelfs mogelijk is om schade aan het eigen materiaal te verhalen. 

Auteur: Herman Arissen

Wilt u een medewerker ziek of hersteld melden?

Direct naar verzuimsignaal