Schade van de maand: gladheidbestrijding

10 december 2018
In het winterseizoen voert u gladheidbestrijdingswerkzaamheden uit, waarbij u gebruik maakt van het materiaal van de opdrachtgever. Het sneeuwt en u wordt opgeroepen. U gaat op pad met uw trekker. Bij het keren op de weg komt u in botsing met een automobilist. Zowel de aangekoppelde strooier als de auto blijkt fors beschadigd. Wat gebeurt er nu verder?

Door uw verkeersfout heeft een ander schade geleden. De strooier was in bruikleen en kon door uw fout niet onbeschadigd worden teruggebracht. Beide schades zullen moeten worden vergoed. De schade aan de auto is gedekt op de WA-verzekering van de trekker, mits uw verzekeraar deze werkzaamheden heeft meeverzekerd. Dat geldt echter niet voor de schade aan de strooier.

Het is verstandig om van tevoren met uw opdrachtgever in gesprek te gaan. Wat is er contractueel geregeld en welke schades kunnen daardoor voor uw rekening komen? Geldt dat ook voor eigen gebrek en de gevolgen daarvan? Is dat redelijk? Welke verzekeringen heeft uw opdrachtgever afgesloten of zou hij moeten afsluiten? Welke risico’s blijven er dan over voor u?

U kunt ervoor kiezen om schades zelf te dragen. Die keuze hangt onder meer af van de waarde van het ingezette materiaal en uw financiële mogelijkheden. Wij bieden de mogelijkheid om in uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering een dekking op te nemen voor gehuurde en geleende objecten. Daarnaast kunt u een werkmateriaalverzekering afsluiten, die los van de aansprakelijkheid de schade dekt.

Wellicht ten overvloede: meld de werkzaamheden aan bij uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar, want die zijn niet altijd standaard meeverzekerd. Dan heeft u in elk geval dekking als uw medewerker het materiaal handmatig bedient en daarbij schade toebrengt aan zichzelf of anderen.

Herman Arissen
Stafmedewerker verzekeringstechniek
harissen@cumela.nl

Auteur: Lajos Bax

Wilt u een medewerker ziek of hersteld melden?

Direct naar verzuimsignaal