Waarom stijgen de premies van verzekeringen?

6 mei 2019
Het is momenteel een trend in verzekeringsland: premieverhogingen! De Nederlandse Bank (DNB) waarschuwt al jaren dat de verzekeringspremies te laag zijn om alle schades te dekken. Veel verzekeraars draaien verlies, omdat er steeds vaker en steeds hogere bedragen geclaimd worden. Benieuwd naar de belangrijkste redenen van deze verhogingen?

Brandverzekering
De afgelopen tien jaar was er een daling te zien in de premies van de brandverzekeringen, terwijl de dekkingen uitgebreid werden. Extreme klimaatveranderingen zorgen voor een grotere frequentie van schades en ook de schadelast van branden wordt steeds hoger.

Aansprakelijkheidsverzekering
Op het gebied van aansprakelijkheid zien we een toenemende claimcultuur, waardoor ook de schadelast toeneemt. Per 1 januari 2019 is de wet veranderd en zijn verzekeraars verplicht om affectieschade te vergoeden. Dit is een vergoeding voor naasten van slachtoffers die door een fout van een ander zijn overleden of ernstig letsel opgelopen hebben. Deze nieuwe wet zal effect hebben op de schadelast en dus ook op de premie van aansprakelijkheidsverzekeringen. 

Werkmateriaalverzekering
De afgelopen jaren hebben verzekeraars meer betaald aan letsel- en materiële schades. Ook op het gebied van werkmaterieelverzekeringen verwachten verzekeraars hogere schadevergoedingen door de wet affectieschade. Om alle risico’s verzekerbaar te houden zijn verzekeraars genoodzaakt de premies te verhogen. 

Ziekteverzuimverzekering
Op het gebied van verzuim is er een duidelijke trend te zien: oplopend ziekteverzuim. De schadelast valt hierdoor aanzienlijk hoger uit.

Motorrijtuigverzekering
De afgelopen jaren hebben veel autoverzekeraars met elkaar geconcurreerd op het gebied van premie. Met stuntpremies werden zoveel mogelijk klanten gelokt, terwijl de schadelast alleen maar toegenomen is. Het aantal aanrijdingen en letselschades is gestegen en door de toegenomen elektronica zijn de reparaties van auto’s steeds duurder geworden. 

Hoe nu verder?
Naar verwachting blijven de premies de komende tijd nog stijgen. Bij CUMELA Verzekeringen doen we er alles aan om verzekeringen tegen een zo scherp mogelijke premie te blijven aanbieden. Uiteraard in combinatie met onze persoonlijke dienstverlening, zoals je van ons gewend bent.

Raymond Puntman
Acceptant Volmacht Zakelijk

Bron: ANP 

Auteur: Ilse Klaarenbeek

Wilt u een medewerker ziek of hersteld melden?

Direct naar verzuimsignaal