Wat te doen om schade tijdens bespuitingswerkzaamheden te voorkomen?

6 mei 2019
Elk jaar komt het wel een keer voor: een flinke schade door een misser bij het spuiten. Overwaaien, verkeerde doseringen en verkeerde middelen zijn de grootste boosdoeners. Dan blijkt ook dat niet elke verzekering deze schade goed afdekt. Alle reden dus om de risico’s goed te bekijken. We geven een aantal tips om de risico’s te verminderen.

Op bovenstaande foto is een forse schade te zien aan bespoten gewas. De oorzaak is vaak drift, zeker bij gebruik van luchtondersteuning. Op deze manier ontstond in één geval tijdens het bespuiten van mais met onkruidverdelger een schade van een halve ton aan een aanpalend perceel met jong aspergegewas. In een ander geval moest een volledige peerboomgaard vernietigd worden.

Menselijke fouten
Schade tijdens spuitwerkzaamheden ontstaan meestal door menselijke fouten. Een onjuiste keuze of verkeerde dosering van middelen, een verkeerde inschatting van de wind, het niet (goed) reinigen van de spuit bij het wisselen van herbiciden, gebrekkige communicatie of onduidelijke afspraken met de opdrachtgever zijn veel voorkomende oorzaken. De achterliggende oorzaken zijn ook menselijk: afleiding door persoonlijke omstandigheden of een telefoon, aannames die gedaan worden maar niet getoetst of een onduidelijke opslag van middelen.

Wat kun je doen om dergelijke schades te voorkomen?
1. Neem niet iedere klus (zomaar) aan en denk goed na over de manier van werken.
2. Zorg dat je op een nette en veilige manier werkt. Klik hier voor de checklist veilig spuitwerk.
3. Pas op correcte wijze de meest recente cumelavoorwaarden (2013) toe. Hiermee worden bepaalde verplichtingen bij de opdrachtgever neergelegd en de aansprakelijkheid beperkt.
4. Zorg voor een goede verzekering en let daarbij op het verzekerd bedrag en de voorwaarden. Advies nodig? Neem contact op met onze verzekeringsadviseurs.  

Vanuit CUMELA Verzekeringen zien we de risico’s afnemen, omdat cumelabedrijven vooroplopen in de maatschappelijke ontwikkeling door minder middelen te gebruiken en preciezer te spuiten. Ook wordt er vaker gekozen voor mechanische onkruidbestrijding. Meer tips voor het voorkomen van spuitrisico’s? Lees ons artikel uit Grondig 3, 2017.

Herman Arissen
stafmedewerker verzekeringstechniek

Auteur: Ilse Klaarenbeek

Wilt u een medewerker ziek of hersteld melden?

Direct naar verzuimsignaal