Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht en waarvoor u aansprakelijk bent.

Dat kan schade zijn die door een werknemer aan derden wordt toegebracht, maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (letsel of anderszins) en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk.

Wij bieden u een aansprakelijkheidsverzekering die exact op uw activiteiten is toegesneden. Een juiste omschrijving van de hoedanigheid voorkomt problemen met de dekking in geval van schade. Naar keuze kunt u de basisdekking uitbreiden met bijvoorbeeld:

  • gehuurde en geleende objecten 
  • spuiten en sproeien
  • opzicht gewassen

Wilt u meer weten of wilt u contact met één van onze adviseurs?
Mail naar verzekeringen@cumela.nl of bel (033) 247 49 60

Wilt u een medewerker ziek of hersteld melden?

Direct naar verzuimsignaal