Brand

Uw gebouwen, inventaris en goederen kunnen door brand, storm of andere oorzaken beschadigd raken.

Gebouwen, inventaris en goederen

Voor de verzekering van gebouwen, de inventaris en de aanwezige goederen hebben wij een uitgebreide verzekering, die onder andere dekking biedt voor brand, storm, ontploffing, waterschade, storm en nog een aantal andere schadeoorzaken. Het is ook mogelijk om deze zaken kosteloos te laten inspecteren en de waarde te laten vaststellen door een deskundige. U bent dan gegarandeerd niet onderverzekerd.

Bedrijfsschade
Na een brand of andere schade kunnen uw bedrijfsactiviteiten kortere of langere tijd stil komen te liggen. Om de gevolgen van doorlopende kosten en gederfde opbrengsten op te kunnen vangen, hebben wij een prima bedrijfsschadeverzekering.

Wilt u meer weten of wilt u contact met één van onze adviseurs?
Mail naar verzekeringen@cumela.nl of bel (033) 247 49 60

Wilt u een medewerker ziek of hersteld melden?

Direct naar verzuimsignaal