CUMELA Verzuimverzekering

De eerste 2 jaar betaalt u het salaris van uw arbeidsongeschikte medewerker door. U verzekert standaard de bedragen die u volgens de voor u geldende cao moet doorbetalen. Daar bovenop kunt u de werkgeverslasten meeverzekeren tot 30% van het salaris.

Aan deze verzekering is dienstverlening van de door ons gecontracteerde arbo-diensten gekoppeld. U kunt hierbij kiezen uit Arboned of Keerpunt. Beide bedrijven begeleiden het verzuim van de eerste ziektedag tot het herstel van uw medewerker, of als dat nodig is tot en met de instroom in de WIA. Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze.

Poortwachtergarantie
De wet zegt dat u in de eerste twee jaar alles moet doen om uw medewerker terug op de werkvloer te krijgen. Heeft u niet voldaan aan de verplichtingen van de Wet verbetering Poortwachter? Dan kan het UWV u bij uw WIA-aanvraag een sanctie opleggen. Wij vergoeden deze sanctie wanneer u de adviezen van de arbodienst, uw casemanager en CUMELA Verzekeringen heeft opgevolgd.

Wilt u meer weten of wilt u contact met één van onze adviseurs?
Mail naar verzekeringen@cumela.nl of bel (033) 247 49 65

Wilt u een medewerker ziek of hersteld melden?

Direct naar verzuimsignaal