Fraudebeleid

Vertrouwen is één van de belangrijkste uitgangspunten van CUMELA Verzekeringen. Verzekeren is niet mogelijk zonder vertrouwen. Vertrouwen in elkaar is essentieel bij het bieden van zekerheid voor de klant.

Uit diverse onderzoeken blijkt echter dat een kleine groep klanten dit vertrouwen misbruikt door fraude te plegen. Tegelijkertijd blijkt uit dezelfde onderzoeken dat klanten van mening zijn dat verzekeringsfraude harder moet worden aangepakt. Via uw premie betaalt u mee aan het fraudegedrag van anderen. Dit willen we natuurlijk voorkomen. Daarom doen wij aan fraudebestrijding.

Wat verstaan wij eigenlijk onder fraude?
Onder verzekeringsfraude wordt verstaan het misbruik maken van een verzekeringsproduct of dienst door de verzekeringnemer, verzekerde of uitkeringsgerechtigde om zo geld of een andere prestatie te verkrijgen waarop men geen recht heeft.

Een aantal voorbeelden van fraude:

 • Het niet (volledig) opgeven van informatie aan de verzekeraar.
 • Het niet eerlijk vertellen wat er is gebeurd.
 • Het veranderen van bedragen op aankoopnota’s.
 • Meer claimen dan de geleden schade.
 • Een afgewezen schade nogmaals opgeven met een ander verhaal.

Hoe sporen wij fraude op?
Verzekeraars en gevolmachtigden maken gebruik van fraude indicatoren. Dat zijn aanwijzingen waaruit fraude zou kunnen blijken en die verder onderzocht worden.

Verzekeraars werken met geautomatiseerde kennissystemen, die speciaal zijn ingericht om (mogelijke) fraudegevallen op te sporen.

Schadeverleden en specifieke fraude informatie worden verzameld in een marktbreed systeem (FISH), hetgeen de opsporing van fraude beter en sneller mogelijk maakt. CUMELA Verzekeringen sluit veel verzekeringen in de volmacht van CUMELA Assuradeuren. CUMELA Assuradeuren is aangesloten op FISH.

Welke maatregelen treffen wij bij fraude?
Als er sprake is van fraude, dan kunnen wij een aantal maatregelen nemen, zoals:

 • De schade wordt niet vergoed of – indien reeds betaald - teruggevorderd.
 • Opzegging van de verzekering. Dat geldt ook voor andere verzekeringen die bij ons zijn ondergebracht.
 • Andere verzekeringen worden in de toekomst niet geaccepteerd door ons.
 • De verzekeraar plaatst u op een interne incidentenlijst.
 • Wanneer uw verzekering is ondergebracht in de volmacht van CUMELA Assuradeuren meld CUMELA Assuradeuren de fraude bij de Stichting CIS, die een ‘incidentenregistratie’ bijhoudt. Dit register wordt ook door andere verzekeraars in Nederland geraadpleegd. Meer hierover staat vermeld in het Protocol Incidentenwaarschuwingssystemen Financiële Instellingen. Wilt u meer informatie over de Stichting CIS kijk dan opwww.stichtingcis.nl.
 • Aangifte bij de politie.

Wilt u een medewerker ziek of hersteld melden?

Direct naar verzuimsignaal