Gekentekende voertuigen

Het verzekeren van uw personen-, bestel-, en vrachtauto’s is specialistenwerk. Het is niet alleen van belang om de auto’s zelf te verzekeren, maar ook rekening te houden met het soort gebruik, de vervoerde zaken, getrokken materieel en dergelijke.

Zaken die van belang zijn:

  • WA(M)-dekking
  • Cascodekking
  • Ongevallenverzekering voor inzittenden
  • Schadeverzekering voor inzittenden
  • Werkrisico
  • Oplegger/aanhanger
  • Vervoerdersaansprakelijkheid
  • Rechtsbijstand

WA(M)-dekking
Voor elk motorvoertuig is een WA(M)-verzekering verplicht. Onze polis biedt een dekking die uiteraard aan alle wettelijke eisen voldoet. De premie is afhankelijk van de keuze voor eigen risico’s wel of geen bonus-malusregeling en dergelijke.

Cascodekking 
Voor de cascodekking zijn er verschillende mogelijkheden. Een volledige cascodekking, een beperkte cascodekking of een brand/diefstaldekking. Welke keuze u maakt, is onder andere afhankelijk van uw financiële situatie en van de ouderdom van de auto.

Ongevallenverzekering voor inzittenden 
De dekking kan uitgebreid worden met een ongevallenverzekering voor inzittenden. Wanneer deze dekking is meeverzekerd wordt bij een ongeval per inzittende een van tevoren vastgesteld bedrag uitgekeerd bij overlijden of bij blijvende invaliditeit.

Schadeverzekering voor inzittenden 
Deze verzekering dekt de schade die inzittenden van een auto lijden als gevolg van een ongeval, ongeacht wie aansprakelijk is voor de schade. Omdat bij een ongeval niet altijd iemand aansprakelijk kan worden gesteld, is deze verzekering een welkome aanvulling op de WA(M)-dekking. Het verzekerd bedrag is €1.000.000,- voor alle inzittenden tezamen.

Werkrisico 
De WA(M)-dekking van een auto dekt uw aansprakelijkheid tijdens deelname aan het verkeer. Daarnaast kan door het werken met bijvoorbeeld een laad/loskraan schade aan derden ontstaan. Ook dit risico verzekeren wij mee.

Oplegger/aanhanger 
De WA(M)-dekking van uw (vracht)autoverzekering dekt ook de aansprakelijkheid ten aanzien van een oplegger of aanhanger. Bij vrachtautoverzekeringen moet de verzekeraar wel worden geïnformeerd dat er wordt gereden met een aanhanger of oplegger. Schade aan de oplegger of aanhanger (cascodekking) moet apart worden verzekerd.

Vervoerdersaansprakelijkheid 
Wanneer u goederen van derden vervoert, bent u op grond van de wet aansprakelijk voor schade die ontstaat aan deze goederen. Speciaal hiervoor is er de vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering.

Rechtsbijstand 
Wanneer u geen bedrijfsrechtsbijstandverzekering heeft, kunt u bij uw (vracht)autoverzekering een rechtsbijstandverzekering afsluiten die dekking biedt voor de kosten van het verhalen van niet-verzekerde schade op een aansprakelijke derde.

Wilt u meer weten of wilt u contact met één van onze adviseurs?
Mail naar verzekeringen@cumela.nl of bel (033) 247 49 60

Wilt u een medewerker ziek of hersteld melden?

Direct naar verzuimsignaal