Wat te doen bij schade?

 

Cascoschade aan eigen voertuigen

1. Werkmaterieel en vrachtwagens
Indien de schade beneden €2.000,00 exclusief BTW blijft, kunt u volstaan met het achteraf insturen van de gespecificeerde herstelnota. Anders kunt u de schade telefonisch bij ons melden (033-2474960), zodat wij een expert kunnen inschakelen. Wilt u in dat geval de gegevens van uw herstelbedrijf en andere relevante gegevens bij de hand houden?

Als u een eigen gebrekschade aan werkmateriaal heeft, mag de schade direct hersteld worden. Het werk moet doorgaan. Verzoek uw mechanisatiebedrijf wel om de vervangen onderdelen te bewaren en indien mogelijk foto’s van de schade en het herstel te maken.

In geval van een aanrijding dient u zo spoedig mogelijk een aanrijdingsformulier aan ons toe te sturen. De voorzijde vult u samen met de andere betrokkene(n) in en de achterzijde vult u achteraf zelf in. In geval van een strafbaar feit, en dat is ook in het geval van een onbekende dader, moet u zo snel mogelijk aangifte bij de politie doen. Wij ontvangen graag (een kopie van) het proces-verbaal van aangifte.

2. Personenauto’s en bestelwagens
Indien de schade beneden €750,00 in/exclusief BTW blijft, kunt u volstaan met het achteraf insturen van de gespecificeerde herstelnota. Anders kunt u de schade telefonisch bij ons melden (Tel. (033) 247 49 60), zodat wij een expert kunnen inschakelen. Wilt u in dat geval de gegevens van uw herstelbedrijf en andere relevante gegevens bij de hand houden?

Voor herstel van een schade aan een personenauto of bestelwagen adviseren wij u gebruik te maken van een bij Schadegarant aangesloten herstelbedrijf. Wij kunnen u telefonisch adviseren over dergelijke bedrijven bij  u in de buurt. Deze procedure heeft voor u een aantal voordelen: (financiële) afwikkeling vindt direct met ons plaats, uw eigen risico wordt verlaagd met € 135,00 en u krijgt van het herstelbedrijf gratis vervangend vervoer tijdens de reparatieperiode.

In geval van een aanrijding dient u zo spoedig mogelijk een aanrijdingsformulier aan ons toe te sturen. De voorzijde vult u samen met de andere betrokkene(n) in en de achterzijde vult u achteraf zelf in. In geval van een strafbaar feit, en dat is ook in het geval van een onbekende dader, moet u zo snel mogelijk aangifte bij de politie doen. Wij ontvangen graag (een kopie van) het proces-verbaal van aangifte.

3. Ruitreparatie of ruitvervanging
Reparatie of vervanging van ruiten van personen- en bestelauto’s is alleen gedekt, indien dit plaatsvindt bij Carglass, Kwik-Fit, Autotaalglas of een bij Schadegarant aangesloten reparateur. U kunt zelf een afspraak maken bij één van deze bedrijven en dan hoeft u enkel de groene kaart te overleggen. Bij reparatie wordt geen eigen risico toegepast en bij vervanging door één van de met name genoemde bedrijven wordt uw eigen risico verlaagd met € 68,00. De factuur gaat naar ons en wij wikkelen de schade af met uw reparateur. Het eigen risico en eventueel het BTW-bedrag dient u zelf aan uw reparateur te betalen.

Voor vrachtwagens mag u zelf een garagebedrijf uitzoeken en het herstel laten uitvoeren. Het achteraf insturen van de factuur volstaat. Indien herstel plaatsvindt bij Carglass, Kwik-Fit of Autotaalglas geldt een eigen risico van € 68,00. In alle andere gevallen geldt een eigen risico van €135,00.

Voor werkmaterieel gelden in deze geen bijzondere bepalingen.

--

Graafschade aan kabels en leidingen

Wij adviseren u (digitale) foto’s van de schade en de situatie ter plaatse te maken, om daarmee de feiten vast te leggen. U kunt vervolgens de schade bij ons melden door een ingevuld Graafincidentenformulier in te sturen, eventueel samen met relevante KLIC-tekeningen en dergelijke. U kunt facturen en andere correspondentie van schadelijdende partijen aan ons doorsturen.

Let op: indien de schade aan kabels en leidingen tot een gevaarlijke situatie leidt en/of de schade is omvangrijk (bijvoorbeeld omdat een glasvezelkabel, hoofdleiding of 10 KV-kabel is geraakt), verzoeken wij u direct telefonisch contact met ons op te nemen! In dat geval kunnen wij direct de benodigde actie ondernemen, bijvoorbeeld door het inschakelen van een expert of het benaderen van andere betrokken partijen, waardoor de schade voortvarend behandeld wordt en ook beperkt kan worden.

--

Overige schadegevallen

Overige schadegevallen kunt u het beste melden met behulp van een schadeformulier. De schadeformulieren vindt u terug op onze site, waar u ook schadegevallen direct kunt melden. Indien de schade omvangrijk is of er doen zich bijzonderheden voor, dan verzoeken wij u telefonisch contact met ons op te nemen (033-2474960). Uiteraard mag u ons altijd bellen met vragen of opmerkingen.

In geval van een aanrijding dient u zo spoedig mogelijk een aanrijdingsformulier aan ons toe te sturen. De voorzijde vult u samen met de andere betrokkene(n) in en de achterzijde vult u achteraf zelf in. In geval van een strafbaar feit, en dat is ook in het geval van een onbekende dader, moet u zo snel mogelijk aangifte bij de politie doen. Wij ontvangen graag (een kopie van) het proces-verbaal van aangifte.

Wilt u een medewerker ziek of hersteld melden?

Direct naar verzuimsignaal