Wat te doen bij ziekte?

A) Ziekmelden

  1. Uw medewerker meldt zich bij u ziek.
  2. U meldt uw medewerker binnen 48 uur ziek op verzuimsignaal.nl. Hiervoor heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen. Voor uitleg kunt u de Snelgids CUMELA Verzuimsignaal raadplegen die u ontvangen heeft. Op de voorkant van de snelgids vindt u tevens uw gebruikersnaam en wachtwoord.
  3. Lukt het u niet om de ziekmelding/herstelmelding te doen, dan kunt u contact opnemen met een medewerker van de afdeling Inkomensverzekeringen van CUMELA. Die zal u dan begeleiden met het doen van de melding. Hiervoor kunt u bellen met telefoonnummer 033-2474965.
  4. Afhankelijk van de gegevens in de ziekmelding neemt de Arbodienst contact op met de zieke medewerker en schakelt eventueel de bedrijfsarts in.  Na 6 weken wordt er een probleemanalyse opgesteld en een concept Plan van Aanpak.
  5. Na het opstellen van het Plan van Aanpak blijft de Arbodienst u begeleiden tot uiterlijk 2 jaar ziekte.

De arbodienst kan:

  • instellingen inschakelen op gebied van arbeidsbemiddeling, conflictbemiddeling, psychische hulpverlening, traumabegeleiding, scholing etc.
  • een effectief Plan van Aanpak maken en daarbij deskundig advies leveren.
  • zoeken naar kortere wachttijd voor een operatie (wachtlijstbemiddeling). Dit is helaas slechts bij sommige operaties mogelijk in een ander ziekenhuis of in een privékliniek.

Indien een externe partij wordt ingeschakeld kan soms van u een bijdrage worden gevraagd. Uiteraard gebeurt dit in overleg. CUMELA Verzekeringen levert hieraan meestal een bijdrage.

Mocht er iets rondom het ziekteverzuim van uw medewerker beter kunnen, laat het ons dan weten. We zoeken graag naar mogelijkheden voor verbetering.

B) De uitkering  

  1. Halverwege de volgende maand ontvangt u van ons de uitkering en het uitkeringsoverzicht.
  2. Dit overzicht hoeft u niet aan ons terug te sturen indien u akkoord bent. Als u van mening bent dat de uitkering(en) onjuist zijn, neemt u dan contact op met onze afdeling verzuim via email verzuim@cumela.nl of bel 033-2474965.

Als er vragen, opmerkingen of onduidelijkheden zijn, aarzel niet en neem contact met ons op.

Wilt u een medewerker ziek of hersteld melden?

Direct naar verzuimsignaal