Wettelijke vermeldingen

Wij staan als financieel dienstverlener onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Op grond van de Wet financieel toezicht moeten wij aan een groot aantal verplichtingen voldoen die er op gericht zijn om uw belangen zo goed mogelijk te beschermen.

Handelsregister Kamer van Koophandel

Nummer:  30097966
Kamer:  KvK voor Gooi-, Eem- en Flevoland te Almere
Rechtsvorm:  Besloten vennootschap
Naam:  CUMELA Verzekeringen bv
Handelsna(a)m(en):  CUMELA Verzekeringen bv
Adres:  Nijverheidsstraat 13
 3861 RJ Nijkerk
Correspondentieadres:  Postbus 1156
 3860 BD  Nijkerk
Telefoonnummer:  (033) 247 49 60
Faxnummer:  (033) 247 49 61

   

Wft-vergunning

Naam:  Autoriteit Financiële Markten
Adres:  Postbus 11723
 1001 GS Amsterdam
Registratienummer:  12004236
Vergunningsonderdelen: Adviseren, bemiddelen en optreden als gevolmachtigd agent voor:
- Schadeverzekeringen
- Inkomensverzekeringen
- Zorgverzekeringen

Wet bescherming persoonsgegevens

Naam:  College Bescherming Persoonsgegevens
Adres:  Postbus 93374
 2509 AJ  Den Haag
Meldingsnummer:  1340410

 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Naam:  Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Adres:  Postbus 93257
 2509 AG  Den Haag
Meldingsnummer:  300.001760
 

 

Wilt u een medewerker ziek of hersteld melden?

Direct naar verzuimsignaal